Privacy Dislaimer

Deze privacy disclaimer beschrijft hoe de wij omgaan met persoonlijke informatie van klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

 1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
  Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en eventuele andere informatie die u aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening. We gebruiken deze gegevens alleen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, het verstrekken van informatie of het beantwoorden van uw vragen.

 2. Beveiliging van persoonlijke gegevens
  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging te voorkomen. We zorgen ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens en dat zij gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.

 3. Openbaarmaking aan derden
  Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat de partijen waarmee we uw gegevens delen adequate privacybescherming bieden.

 4. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren. We hanteren passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date en accuraat blijven.

 5. Rechten van betrokkenen
  U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

 6. Cookies
  Onze website kan gebruik maken van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan invloed hebben op de functionaliteit van de website.

 7. Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy disclaimer op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig onze privacy disclaimer te raadplegen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op. We zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen op te lossen.